Voordelen
  • Compleet en op maat
  • Zeer gunstige en uitgebreide voorwaarden
  • Collectief voordeel
  • Lage premies
  • Vaste contactpersonen
 

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuim ontregelt uw bedrijf en kost u vaak behoorlijk wat geld, maar met een collectieve verzekering is dit financieel perfect op te vangen. Bij ziekte van uw medewerkers moet u als werkgever het salaris gedurende twee jaar doorbetalen. U mag in die twee jaar maximaal 170% van het brutoloon uitbetalen. De meest gebruikte verdeling is: 100% dekking in het eerste ziektejaar en 70% dekking in het tweede jaar.

img_verzuim

Offerte aanvragenU kunt een offerte aanvragen via Aon.nlAanvragen

Tarief en eigen risico

Hebt u geen ziektehistorie? Dan hebt u als startende ondernemer keuze uit de volgende eigen risicoperiodes:

  • 14 dagen (twee weken),
  • 42 dagen (zes weken),
  • 90 dagen (een kwartaal) en
  • 180 dagen (een half jaar).

Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager de premie.

Nadat de afgesproken eigen risico periode is verstreken, ontvangt u van de verzekeraar een maandelijkse uitkering.

De administratieve afhandeling van de ziekteverzuimverzekering en de schademeldingen verlopen via Click and Claim Met deze online applicatie kunt u met één druk op de knop uw ziekmelding doen bij uw Arbo-dienst en uw ziekteverzuimverzekeraar.

Premies

Eigen risico periodePremie % over de loonsom
14 dagen 2,2 %
42 dagen 1,55 %
90 dagen 1,2 %
180 dagen 0,8 %
 
 

Verzekering aanvragen

Schade melden

Bereikbaar van:
ma t/m vrij (08:00 - 18:00 uur)

Meer contactgegevens